System Ocen Okresowych

Czym jest System Ocen Okresowych?

System ocen okresowych, to instrument służący do całościowego zarządzania pracownikami w danej firmie. Można stworzyć systemy, które będą opierały się o zarządzanie, kompetencje czy cele połączone z premiowaniem, wynagradzaniem, polityką awansowania czy rozwoju osób zatrudnionych w zależności od danych potrzeb organizacji. Mogą mieć charakter wielostronnej oceny 360° albo oceny tradycyjnej przez przełożonego – systemy oceny 180°.

Zalety Systemu Ocen Okresowych

1. Na bieżąco można zbierać wiadomości o postawach oraz efektywności pracowników.
2. Ma się do dyspozycji zbiór dobrze uzupełniających się narzędzi, np. kwestionariusze samooceny i oceny czy poradniki samooceny dla pracowników.
3. Można podejmować dobre decyzje, które dotyczą np. premii, awansów dla najlepszych pracowników oraz wobec tych o niskich kompetencjach, m.in. decyzje o zwolnieniach.
4. Wpływa na poprawę jakości, a także efektywności pracy, gdyż klarownie określa jej zasady, naznaczenie celów.
5. Ma istotne znaczenie, jeżeli chodzi o rozwój kierowników czy managerów, gdyż wykorzystuje zdolności mentorskie oraz coachingowe.

System Ocen Okresowych – kiedy będzie najbardziej przydatny?

– jeżeli chcesz uporządkować procesy kierowania pracownikami, tworząc system powiązań między efektywnością pracowników i oceną kompetencji, a nagradzaniem, planowaniem rozwoju czy szkoleniami,
-świetnie sprawdzi się również by na bieżąco obserwować stopień wykonywania określonych celów i rozwój, za pomocą praktycznych oraz prostych narzędzi, stających się naturalnymi instrumentami pracy z podległymi managerom, a także kierownikom pracownikami,
– bardzo dobrze sprawdzi się również, gdy zajdzie potrzeba utworzenia kodeksu postępowania, czyli po prostu wzoru kompetencji, wyznaczającego pożądane postawy, przejrzyste reguły funkcjonowania organizacji, standardy zachowania; w dobry sposób wdrożony i przygotowany system oceny kompetencji stanowi ogromne narzędzie kształtowania oraz wpływu na postawy pracowników.

Źródło – https://cpab.pl/