F-gazy szkolenia: na czym się opierają?

F-gazy szkolenia są formą warsztatów, które pozwolą nam uzyskać certyfikat pozwalający nam na legalne dokonywanie napraw, instalacji czy konserwacji w urządzeniach oraz instalacjach gazowych. Od 2015 roku, aby móc dokonywać takich prac obowiązkowe jest uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu F-gazowego. Wraz z tym, powstały liczne szkoły i placówki zajmujące się szkoleniami, po których uzyskać można F-gazowy certyfikat. Znaleźć je można w każdym mieście, a przejście przez taki kurs umożliwi nam posiąść niezbędną wiedzę teoretyczną oraz praktyczną, co przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa naszego i współpracowników podczas prac. Pozwalające nam uzyskać certyfikat f-gazy szkolenia oferują szybki i profesjonalny przebieg trwania kursu. Przede wszystkim nie zabiorą zbyt dużo czasu, gdyż standardowy kurs trwania to 2 dni – zawierające w sobie intensywne przyswajanie teorii oraz części praktycznych. W cenę kursu wliczone są także nadprogramowe konsultacje, materiały oraz wszelkiej maści pomoce dydaktyczne. Poza tym, f- gazy szkolenia gwarantują nam komplet dokumentów, które po zaliczeniu egzaminu złożyć będziemy mogli w Urzędzie Dozoru Technicznego – co pozwoli nam uzyskać certyfikat.

Dla tych, którzy nie posiadają zbyt dużo wolnego czasu istnieje opcja wykupienia kursu przyśpieszonego – za dodatkową opłatą – oraz odbycia szkolenia, jak i podejścia do egzaminu w jednym dniu. F-gazy szkolenia nie należą do najtańszych kursów. Opłata za jedną osobę wynosi ponad 1000 złotych netto, a koszt samego egzaminu waha się w okolicach 400 złotych – za każde ponowne podejście, w przypadku niezaliczenia, płacimy ponownie tę kwotę.

Uzyskanie certyfikatu F-gazowego z kategorii I pozwoli nam na wykonywanie takich czynności jak: dokonywanie instalacji, naprawa oraz konserwacja, likwidacja, odzysk czy kontrolowanie szczelności urządzeń. Aby, dostać się na wybranie szkolenie wystarczy pobrać wniosek z danej strony internetowej szkoły wypełnić go i zanieść do jej najbliższego sekretariatu. Najczęściej można wybierać pomiędzy różnymi terminami – które dostępne są w ilości większej, w przypadku istnienia bardziej rozbudowanej grupy chętnych.

Źródło – http://kursyzawodowe.pl/oferta/uprawnienia-sep-g1-g2-g3/